Mapa stránok  
  filozofia.sk
sprievodca časom a priestorom slovenskej a svetovej filozofie
 
 

Dnes je

Drahí priatelia, milovníci múdrosti! Už koncom januára 2006 Vám sprístupníme novú verziu týchto stránok. Ďakujeme Vám za niekoľkoročnú trpezlivosť. :-)

 


Práca, profesia, kariéra, job, zamestnanie v EÚ? Prečo nie?! FreeJob.sk Vám odpovie!

Mgr. Peter Krákorník - AKRONET (www.akronet.sk)


Mailing list!


Veda.sk

Filozofia

1. pôvodne láska k múdrosti alebo hľadanie múdrosti;

2. teória alebo logická analýza princípov, o ktoré sa opiera konanie, myslenie, poznanie a na ktorých spočíva povaha sveta: filozofia zahrnuje etiku, estetiku, logiku, epistemológiu, metafyziku, ontológiu a ďalšie filozofické disciplíny.

3. všeobecné princípy alebo zákony takých oblastí, ako poznanie, činnosť atď. (filozofia ekonómie)

Hoci sa filozof necháva viesť poznatkom, že nemožno vedieť nič definitívne zaručené, predsa len sa oduševňuje želaním priblížiť sa k pravde alebo múdrosti. Lenže filozofia nikdy neopúšťa pochybovanie, či dosiahne tento cieľ.

Filozofia je myšlienkové úsilie, ktoré sa zameriava na najvšeobecnejšie princípy bytia a usiluje sa určiť tieto princípy v ich všeobecnosti.

Zdroj: http://www.ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvf/filozofia.html


Human Affairs
A Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences

The Cenral European Pragmatist Forum
Webová stránka stáleho stredoeurópskeho fóra pragmatizmu

Bibliografia k dejinám filozofického myslenia na Slovensku do r. 1965

Kognitivne vedy
Dištančný kurz usporiadaný Katedrou matematiky CHTF STU a Katedrou humanistiky MFFI UK

Mladá filozofia 1999
Prvý interdisciplinárny seminár mladých filozofov a humanitne orientovaných vedcov

Slovenské filozofické združenie
Stavovská organizácia záujemcov o filozofiu v SR

Elektronický slovník slovenských filozofov (výber)
Spracovaný podľa slovníka, ktorý vydalo nakladateľstvo ATLANTIS, Brno, 1998.


www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Upozornenie!
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa. V prípade akéhokoľvek porušenia autorského práva kontaktujte:

Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava, Slovensko.
Staňte sa sponzorom nášho neziskového združenia! Číslo účtu: 2669040126/1100

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač IE, Netscape 4.xx (a vyššie verzie), FireFox, Opera.  

Webmaster a odborný garant domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu občianského združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2014 filozofia.sk | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET